Xidmətlərimiz

TORTİKOLLİS

Əyriboyunluluq kimi bildiyimiz tortikollisin yaranmasına təsir edən bir çox faktor vardır. Yenidoğulmuşlarda daha çox rast gəlinən pu patologiya sternokleidomastoid (SKM) əzələsinin qısalığından yaranır. Boyunun hər iki tərəfində yer alan SKM əzələsi sternumdan başlayıb, qulağın...
READ MORE

PECTUS CARINATUM

Döş qəfəsi deformasiyaları içində “Çəkməçi döşü”ndən sonra ikinci yerdə durur. Kişilərdə qadınlara nisbətən 4 dəfə daha çox izlənilir. 11-12 yaş dövründə daha da proqressivləşir. Səbəbi tam məlum olmasa da, 26% irsi faktor nəzərdə tutulur. 1,6% hallarda isə skoliozla...
READ MORE

TORASİK OUTLET SİNDROMU

Torasik Outlet Sindromu adını körpücük sümüyü ilə birinci qabırğa arasındakı boşluqdan alır. Həmin bu boşluqdakı dar olan keçişdə qola uzanan ana damarlar, sinirlər və əzələlər yerləşir. Qola gedən damar və sinirlər dar keçişdən qoltuq altını aşaraq qola qədər uzanır. Narahatlıq...
READ MORE

Skolioz-onurğa əyilmələri

Onurğa sütununun S-vari və ya -C vari əyilməsidi. Ən xoşagəlməz xüsusiyyəti heç bir ağrı vermədən erkən yaşlarda, əsasən qızlarda 11 – 12 yaş, oğlanlarda 12-13 yaş yaşlarda başlayaraq onurğanın əyilməsidir.Əyrilik 4-cü dərəcəyə çatır ağrı vermir. Əzələ zəifliyi ilə başlayan bu...
READ MORE

Kifoz

Onurğanın arxaya, qamətin önə doğru əyilməsidir.İki növü vardır. 1 Döş fəqərələrinin kifozu. 2 Oma büzdüm kifozu. Fizioloji kifozu , patoloji kifozla dəyişik salmaq olmaz. Fizioloji kifoz 2-3 aylıq uşaqda olur və bütün onurğanı əhatə edir. Patoloji kifoz isə anadangəlmə v...
READ MORE

Onurğada fəqərəarası disk yırtıqları və protruziyalar

Başda ağrı, sıxılma, baş hərlənməsi, boyunda ağrı, vertebra- bazilyar sindromu, görmənin zəifləməsi, qulqada küy, miqren tipli baş ağrıları, çiyində ağrı, qolda – əldə keyləşm, ağırlıq, ağrı, boyun fəqərələrinin protruziyaları fəqərə arası disk yırtıqlarında yaranır. Dö...
READ MORE

Osteoxondroz

Onurğanın degenerativ, distrofik xəstəliyidir. Bu fəqərəarası disk fəqərə cismində olur. Enizotik, vaxtaşırı baş verən boyun, bel və kürək nahiyyəsində ağrıları göstərir. MRT ilə dəqiq diaqnoz qoymaq mümkündür. Hüceyrənin 86% -i sudur. Su və mikroelementlərin çatışmamazlığı əsas...
READ MORE

Osteoporoz

Osetoporoz yaşla əlaqədar sümüyün yumşalması və yüngül travmalardan sınmasıdır. 30 yaşa qədər osteklastlar sümük hüceyələrinin yaranması ilə, osteoblastlar sümük hüceyrələrinin rezorbsiyası normal gedir. 40 yaşdan sonra yaranma azalır,dağılma çoxalır balans pozulur, sümü...
READ MORE

Daban şporları

Adətən 40-yaşdan sonra ayağın altında əsasən daban nahiyyəsində ağrılarla özünü göstərir. İdmançılarda, çox ayaq üstə duran adamlarda,yastıayaqlarda olur.Plantar fossit,daban bursiti də adlanır. İndiyə qədər dərman maddələri və operativ müdaxilədən istifadə edərək bu xəstəliy...
READ MORE
12