Şeyerman – Mau kifozu

March 14, 2015
Off

Normal onurğada bir neçə fizioloji əyrilik var. Onurğann döş nahiyyəsində əyilmə dərəcəsi 20⁰ – 40⁰ arası olmalıdır. Əyilmə Şeyerman – Mau xəstəliyində 45⁰-75⁰ arası olur. Həmin nahiyyədə smorl yırtığına da təsadüf edilir.

Səbəbində iris faktora üstünlük verilir. Önə doğru əyilmi gövdə uzun müddət eyni vəziyyətdə qalarsa xəstəliyin inkişafına təkan verər. Xəstəlik zamanı hərəkət məhdudluğu- frigidlik yaranır.

Döş boşluğunda yerləşən orqanların funksiyası pozulur.

Vaxtı vaxtında kompleks müalicə götürməklə xəstəliyin qarşısını almaq mümkündür.

About the Author