Prosedurlarımız

Vertebra onurğa tibb mərkəzində tətbiq olunan prosedurlar:

1. Zərbə dalğası ilə müalicə.
2. Lazeroterpiya.
3. Krioterapiya.
4. Fizioterpiya (vakkum başlığı ilə).
5. Miostimulyasiya.
6. Maqnitoterpiya.
7. Ultrasəslə müalicə.
8. Amplipuls.
9. Elektroforez.
10. Hidrotraksiya.
11. Anatamotor (traksiya).
12. Traksiya.
13. Stounterpiya.
14. İnterferels terapiya.
15. Nöqtəvi Çin massajı.
16. Onurğa massajı.
17. Uimeyho terapiya (Yapon massajı).
18. Yoqa ilə onurğa xəstəliklərinin müalicəsi (5 mirvari Tibet üsulu ilə).
19. Zəli ilə müalicə.
20.  Şarko duş.
21. Ozon vannası.
22. Yod – brom vannası.
23. Sauna – krioterpiya.
24. Kinezoterpiya.
25. Sinə batıqlığı üçün vakkum aparatı.
26. Qabırğa donqarlığı üçün tibbi avadanlıq.
27. Detenzor.
28. Onurğa korrektoru.
29. Ultrasəslə müayinə (əzələ, oynaq və daxili orqanların).

 

Vertebra onurğa tibb mərkəzində müalicə edilən xəstəliklər.

1. Osteoxondroz – dərmansiz,əməliyyatsiz
2. Protruziya – dərmansiz,əməliyyatsiz
3. Fəqərə arası disk yırtığı – dərmansiz,əməliyyatsiz
4. Skolioz –karsetsiz , əməliyyatsiz
5. Kifoz – karsetsiz , əməliyyatsiz
6. Daban sporları
7. Bexterev xəstəliyi – kompleks şəkildə
8. Şeyerman – Mau kifozu
9. Döş qəfəsin deformasiyası
10. Sinə batıqlığı və qabarmaları
11. Qabırğa donqarlığı
12. Onurğa mənşəli ayaq qısalığı
13. Rotasiya (gövdənin burulması)
14. Tarsiya (gövdənin yana yıxılması )
15. Əyriayaqlıq
16. Yastıpəncəlik
17. Osteoporoz (qocalıq kifozu)
18. Zədələnmədən sonra bərpa
19. Əməliyyatdan sonra bərpa
20. Hamiləlikdən sonra bel ağrıları
21. Oynaq xəstəlikləri –artrit ,artroz
22. Nevrozlar
23. Immun zəifliyin bərpası
24. Xroniki yorğunluq sindromu
25. Zəli ilə onurğa və oynaqların (bel,boyun,kürək) ağrıların müalicəsi
26. Əzələ atrofiyası (miopatiya ) bərpası
27. Əzələ rigidliyi (bərkiməsi)
28. Arıqlama proqramı