Daban şporları

March 16, 2015
Off

Adətən 40-yaşdan sonra ayağın altında əsasən daban nahiyyəsində ağrılarla özünü göstərir. İdmançılarda, çox ayaq üstə duran adamlarda,yastıayaqlarda olur.Plantar fossit,daban bursiti də adlanır. İndiyə qədər dərman maddələri və operativ müdaxilədən istifadə edərək bu xəstəliyi sağaldırdılar . Müasir tibb bu xəstəliyi 3 seansa (dəfəyə) daban şporlarını dağıtmağa imkan verir.
Bu aparata heç bir əks göstərişi yoxdur. Ağrıkəsici inyeksiya etmədən, dabanda heç bir dəri kəsiyi aparmadan 15-20 dəqiqəyə Bu xəstəliyi sağaltmaq mümkündür.

About the Author