Day

January 21, 2019

PECTUS CARINATUM

Döş qəfəsi deformasiyaları içində “Çəkməçi döşü”ndən sonra ikinci yerdə durur. Kişilərdə qadınlara nisbətən 4 dəfə daha çox izlənilir. 11-12 yaş dövründə daha da proqressivləşir. Səbəbi tam məlum olmasa da, 26% irsi faktor nəzərdə tutulur. 1,6% hallarda isə skoliozla...
READ MORE