Day

January 19, 2019

TORASİK OUTLET SİNDROMU

Torasik Outlet Sindromu adını körpücük sümüyü ilə birinci qabırğa arasındakı boşluqdan alır. Həmin bu boşluqdakı dar olan keçişdə qola uzanan ana damarlar, sinirlər və əzələlər yerləşir. Qola gedən damar və sinirlər dar keçişdən qoltuq altını aşaraq qola qədər uzanır. Narahatlıq...
READ MORE