Day

July 25, 2015

Skolioz-onurğa əyilmələri

Onurğa sütununun S-vari və ya -C vari əyilməsidi. Ən xoşagəlməz xüsusiyyəti heç bir ağrı vermədən erkən yaşlarda, əsasən qızlarda 11 – 12 yaş, oğlanlarda 12-13 yaş yaşlarda başlayaraq onurğanın əyilməsidir.Əyrilik 4-cü dərəcəyə çatır ağrı vermir. Əzələ zəifliyi ilə başlayan bu...
READ MORE