Day

March 20, 2015

Kifoz

Onurğanın arxaya, qamətin önə doğru əyilməsidir.İki növü vardır. 1 Döş fəqərələrinin kifozu. 2 Oma büzdüm kifozu. Fizioloji kifozu , patoloji kifozla dəyişik salmaq olmaz. Fizioloji kifoz 2-3 aylıq uşaqda olur və bütün onurğanı əhatə edir. Patoloji kifoz isə anadangəlmə v...
READ MORE