Day

March 16, 2015

Daban şporları

Adətən 40-yaşdan sonra ayağın altında əsasən daban nahiyyəsində ağrılarla özünü göstərir. İdmançılarda, çox ayaq üstə duran adamlarda,yastıayaqlarda olur.Plantar fossit,daban bursiti də adlanır. İndiyə qədər dərman maddələri və operativ müdaxilədən istifadə edərək bu xəstəliy...
READ MORE