Day

March 14, 2015

Şeyerman – Mau kifozu

Normal onurğada bir neçə fizioloji əyrilik var. Onurğann döş nahiyyəsində əyilmə dərəcəsi 20⁰ – 40⁰ arası olmalıdır. Əyilmə Şeyerman – Mau xəstəliyində 45⁰-75⁰ arası olur. Həmin nahiyyədə smorl yırtığına da təsadüf edilir. Səbəbində iris faktora üstünlük verilir. Önə...
READ MORE