Vertebra (created by fizuli movlamov)

Ana səhifə

   1.Skolioz, Kifoz onurğa əyilmələrinin müasir dünya standartına uyğun kompleks üsull korsetsiz,əməliyyatsız müalicəsi.
I ,II dərəcə S-vari və C-vari skoliozda,I,II,III-dərəcə Kifoz xəstəliyində tam düzləndirmə  və möhkəmləndirmə III-IV-dərəcə skoliozlarda dayandırma, bərpa və möhkəmləndirmə, müalicənin tam effektinə zəmanət.
    2.Osteoxondroz (boyun,kürək,bel ağrıları) Moskva və Almaniya klinikalarının üsulları ilə, fəqərəarası disk yırtıqları operativ müdaxilədən azad etmək osteoxondroz və protruziyaların  tam müalicəsi.
    3.Oynaq xəstəlikləri müasir lazerterapiya və kompleks müalicə vasitəsilə dərmansız müalicəsi.  ARTRİT,ARTROZ,REVMATOİT POLİARTRİT,BEXTEREV XƏSTƏLİYİ.
    4.Travmadan və əməliyyatdan  sonrakı reablitasiya-bərpa.
    5.İxtisaslaşmış həkim konsultasiyası nervpotoloq, travmatoloq ortopet, dietoloq, psixoloq, pediator, neyrocərrah, endokrinoloq.

Onurğa sütunu problemlərinin ən müasir müalicəsi Dokror İradə Hacıyeva: "Vertebra Tibb Mərkəzi Azərbaycanda sırf onurğa sütunu problemləri ilə məşğul olan ixtisaslı tibb müaəssisəsidir." İndi Azərbaycanda dayaq-hərəkət sisitemi xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər ilbəil artır. Bu xəstəliklərin ağır fəsadları, diaqnostikası və keyfiyyətli ixtisaslı yardım göstərən tibb mərkəzləri, həkim-ekspertlər haqqında əhali arasında məlumatlanma çox aşağı səviyyədədir.

Fikrimizcə belə müəssisələrlə əhalini koordinasiya etmək əslində ən vacib məsələlərdən biridir. Bu cür məlumatlar əksər hallarda xəstələr üçün təkcə müalicəvi deyil, həm də sosial-iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Ölkəmizdə onurğa problemləri ilə məşğul olan yeni və müasir tibb mərkəzlərindən biri "Vertebra" Tibb Mərkəzidir.

Müalicə ocağının rəhbəri İradə Hacıyeva müəssisə haqda bizə ətraflı məlumat verdi: "Vertebra" sözü onurğa deməkdir. Bizim VERTEBRA Tibb Mərkəzi də onurğa sütunu problemləri, o cümlədən skoliozlar, kifozlar, osteoxondrozlar, osteoparozlar, fəqərəarası disk yırtıqları və digər oxşar xəstəliklərinən müasir ixtisaslı müayinəsi və müalicəsi ilə məşğul olan tibb mərkəzidir.

Klinikanın rəhbəri kimi deyə bilərəm ki, "Vertebra" TM bütün zəruri müasir avadanlıqlarla təmin olunmuşdur. Dünyada məlum olan bütün mütərəqqi metodlardan, əldə edilmiş nailiyyətlərdən istifadə edərək onurğa sütunu xəstəliklərinin kompleks müalicəsini təmin etməyə çalışırıq. Böyüklər və kiçiklər arasında özünə məxsus onurğa xəstəlikləri mövcuddur. Klinikamızda onurğa yırtıqlarının əməliyyatsız müalicəsində əhəmiyyətli dünya nailiyyətlərini tətbiq edirik. Onurğa xəstəliklərinin müalicəsində çəki azaltma və idman prosedurlarının, müalicəvi gimnastikanın böyük əhəmiyyəti var. Belə müalicə taktikası bizdə əsas yeri tutur.

Onurğa sütunu xəstəliklərinin müalicəsi məqsədilə effektiv fizioterapiya prosedurları, müalicəvi vannaları, hidrotraksiya vannasını, yoqa terapiyasını, kosmetoloji prosedurları, müalicəvi masajı da geniş tətbiq edirik. Biz onurğa xəstəliklərinin profilaktikasına geniş yer veririk. Məktəb yaşlı uşaqların onurğa problemləri xüsusilə cəmiyyətimizin ağrılı məsələlərindən biri olduğu üçün bu istiqamətdə maaarifləndirmə, təbliğat-təşviqat işlərin aparılmasını vacib sayırıq. Uşaqlarda rast gəlinən onurğa əyrilikləri, skoliozlar, kifozlar bizi çox narahat edir.

 

Ətraflı

 

Hacıyeva İradə Gülmalı qızı
"Vertebra" Onurğa Tibb Mərkəzinin Baş Həkimi

 

Created by Movlamov.com